[URGENT HIRING] – UX/UI Designer Website, Web App, Mobile (US-EU Market)

WeTech Software, an innovative software development company, stands at the forefront of the tech industry, delivering cutting-edge software solutions globally with efficiency and agility.

[VIETNAMESE]

Mô tả công việc:

– Thiết kế giao diện website sản phẩm theo yêu cầu của công ty và khách hàng.
– Làm việc trực tiếp với quản lý dự án người Việt. Tuy nhiên, ứng viên cần tìm hiểu về thị trường và phong cách thị trường khách hàng, chủ yếu ở Mỹ và Châu Âu.
– Kiểm tra đi kiểm tra lại thiết kế sản phẩm sau khi hoàn thành để hỗ trợ team.
– Hỗ trợ công việc liên quan đến UX/UI trên thiết bị.
– Hỗ trợ nhóm thiết kế tài khoản bằng cách chỉnh sửa hình ảnh, banner,… trong quá trình triển khai sản phẩm và chăm sóc khách hàng.
– Tham gia thiết kế các sản phẩm đồ họa khác theo yêu cầu của khách hàng và công ty.

Yêu cầu của ứng viên:

– Có thành phần tối thiểu của một công cụ đồ họa (PSD, AI,..), hiểu và lưu trên Figma tool là một lợi thế.
– Có kinh nghiệm thiết kế website hoặc ứng dụng di động. Vui lòng đính kèm những phẩm chất tốt nhất của bạn vào email CV.
– Bạn có thể đính kèm liên kết hồ sơ vào Dribble/Behance, v.v.
– Có gu thẩm mỹ tốt, tư duy logic, khả năng sáng tạo ý tưởng, chủ động nghiên cứu tìm kiếm, đam mê công việc.
– Bạn cần phải trung thực, chủ động, cẩn thận và có trách nhiệm với công việc, sản phẩm mình làm ra.

Tận hưởng những lợi ích:

– Luôn được hướng dẫn tư duy logic nghiệp vụ.
– Lương: Hoa hồng theo dự án/Thoả thuận
– Mức lương tối thiểu được trả 1 lần/năm và không dưới 10%.
– Địa điểm làm việc: Từ xa/ lên văn phòng 1 ngày tuần
– Được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật/kỹ năng mềm định kỳ.
– Giải pháp định nghĩa điện tử.
– Làm việc trong môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ.
– Tham gia các hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua loạt bánh siêu kinh điển mỗi tuần.
– Lãnh đạo luôn tạo điều kiện học tập và phát triển thông qua các buổi hội thảo, giúp nâng cao kỹ năng, tư vấn làm việc chuyên nghiệp.

[ENGLISH]

Job description:

– Design product website interface according to company and customer requirements.
– Work directly with Vietnamese project managers. However, candidates need to learn about the market and customer market style, mainly in the US and Europe.
– Check and recheck product design after completion to support the team.
– Support work related to UX/UI on devices.
– Support the account design team by editing images, and banners,… during product deployment and customer care.
– Participate in designing other graphic products according to customer and company requirements.

User requirements:

– Having the minimum components of a graphic tool (PSD, AI,..), understanding and saving on the Figma tool is an advantage.
– Have experience designing websites or mobile applications. Please attach your best qualities to your CV email.
– You can attach a profile link to Dribble/Behance etc.
– Have good aesthetic taste, logical thinking, ability to create ideas, proactively research and search, and be passionate about work.
– You need to be honest, proactive, careful, and responsible with the work and products you make.

Enjoy these benefits:

– Always be guided in business logic thinking.
– Salary: Commission according to project/Agreement
– The minimum wage is paid once a year and not less than 10%.
– Work location: Remote/office 1 day a week
– Receive specialized training in technical/soft skills periodically.
– Electronic definition solution.
– Work in a comfortable environment in terms of uniforms but standards in attitude.
– Participate in sports activities and improve health through a series of super classic cakes every week.
– Leaders always create conditions for learning and development through seminars, helping to improve skills, and providing professional working advice.

 

contact
skype
hotline